Program operacyjny inteligentny rozwój

Program operacyjny inteligentny rozwój

Unia Europejska, zgodnie z celami strategii Europa 2020, wspiera rozwój gospodarczy krajów członkowskich poprzez pięć głównych funduszy: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, a także przez program operacyjny inteligentny rozwój.

Środki

W obecnym okresie programowania (lata 2014-2020) UE przeznaczyła 960 mld euro (82,5 dla Polski). W obecnym budżecie priorytetowo traktuje się wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność. Dla przedsiębiorców, start-upów, młodych kreatywnych ludzi przygotowano szereg sposobów wsparcia, które zapewniono dzięki dofinansowaniu z krajowych programów operacyjnych. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest w całości finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Adresowany jest do: • przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP, start-upy)

  • instytucje naukowe, konsorcja firm
  • instytucje otoczenia biznesu.

Realizacja programu oparta jest na osiach priorytetowych:

  • wsparcie działalności B + R przedsiębiorstw
  • wsparcie środowiska i zdolności przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności B + R +
  • wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Program obejmuje pięć województw Polski Wschodniej: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie. Celem Programu jest poprawa pozycji konkurencyjnej Polski Wschodniej poprzez stymulowanie rozwoju gospodarczego, w tym wzrost innowacyjności gospodarki oraz rozwój rynku pracy w makroregionie. Środki z POPW przeznaczone są na wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju start-upów, umiędzynarodowienia MŚP oraz inwestycji w transport publiczny, drogi i kolej; w szczególności na:

  • Startupy,
  • MŚP
  • Centra innowacji i animatorzy platform startowych,
  • Jednostki samorządu terytorialnego
  • PKP PLK SA

Na czym koncentruje się program?

Program koncentruje się między innymi na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ICT), a przede wszystkim na rozwoju sieci szerokopasmowych i e-usługach publicznych. Zapewnienie nowego masowego dostępu do szerokopasmowego Internetu, podniesienie kompetencji cyfrowych różnych grup społecznych w celu wyeliminowania wykluczenia cyfrowego. Program umożliwia finansowanie inicjatyw firm telekomunikacyjnych w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci dostępu do szybkiego Internetu. Wsparcie mogą otrzymać firmy, które są zainteresowane projektami e-administracji prowadzonymi we współpracy z samorządami i Administracją Rządową. Program ma też na celu wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku, a także sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Program będzie w szczególności promował miasta poprzez alokację środków finansowych w obszarach transportu oraz poprawę efektywności energetycznej.

Priorytet zwany efektywnym gospodarowaniem zasobami i gospodarką niskoemisyjną jest ukierunkowany na przedsiębiorców. Priorytet obejmuje działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

http://program-ir.pl/

Previous Biżuteria na rocznice ślubu
Next Ranking wyciskarek do soku

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

Czy opłaca się pracować online?

W erze internetu możliwości w kwestii ułożenia sobie życia zawodowego stały się tak wielkie, jak jeszcze nigdy wcześniej. W licznych zawodach pojawiły się przede wszystkim możliwości pracy zdalnej, bez wychodzenia

Strefa Biznesu 0 Comments

Pióra firmy Parker

Bez wątpienia materiały piśmiennicze obecnie nie są już tak powszechnie wykorzystywane w codziennej pracy ze względu na to, że pracę wykonuje się głównie przy komputerach. Jednak są takie sytuacje, gdy

Strefa Biznesu 0 Comments

Bazy firm – dla klientów i przedsiębiorców

Żyjemy w czasach, w których jesteśmy nieustannie i z każdej chwili zasypywani przekazem marketingowym. Reklamy krzyczą do nas dosłownie na każdym rogu. Z jednej strony trudno jest zrozumieć przedsiębiorców, którzy

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź